Palvelutalo

Palvelutalo Keihäsniemen Kodissa on 33 asuntoa kahdessa kerroksessa. Asunnot ovat viihtyisiä ja esteettömiä. Asuntojen koko vaihtelee välillä 38m² – 63m² ja jokaisessa asunnossa on tilava parveke. Kaikissa asunnoissa on myös turvapuhelin, jolla asukas saa tarvittaessa yhteyden henkilökuntaan.

Jokainen asukas saa kalustaa asuntonsa omilla kalusteillaan. Omat kalusteet ja esineet luovat viihtyisyyttä ja kodikkuutta.

Asukkaan muuttaessa palvelutaloon tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman laadinnassa ovat mukana asukas, hänen läheisensä sekä palvelutalon henkilökuntaa. Asukkaan kanssa keskustellaan hänen toiveistaan ja tarpeistaan, sekä hoidosta ja palvelutalon toiminnasta. Asukkaan yksilöllisiä toiveita ja tarpeita kunnioitetaan ja huomioidaan hänen elämänkaarensa. Henkilökunta huolehtii asukkaiden päivittäisestä hyvinvoinnista kannustaen ja tukien, asukkaan omia voimavaroja käyttäen. Toiminnan lähtökohtana on luoda turvallinen ja arvokas elämä omien voimavarojen vähentyessä.

Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka on yhteys- ja tukihenkilö arjessa.

Palvelutalon Henkilökunta

Susanna

Susanna

Sisko

Sisko

Iida

Iida

Mirella

Päivi

Tarja

Reija

Reija

Noora